TUKAN logo

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady korzystania z serwisu internetowego oraz informuje o sposobach ochrony prywatności danych osobowych użytkowników serwisu internetowego znajdującego się pod adresem tukan.org.pl, zwanego dalej „Serwisem”.

§1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu jest Firma „Tukan” s.c. Iwona Hady, Janusz Hady z siedzibą przy ulicy Radwanowice 4, 32-064 Rudawa.

§2. Czyje dane przetwarzamy

Firma Tukan przetwarza dane osób, które: odwiedzają Serwis, przesłały zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego na podstronach Serwisu, zamawiają usługi na stronach Serwisu, korzystają z usług świadczonych przez Firma Tukan s.c.

§3. W jakim celu, zakresie i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe

Dane osób odwiedzających Serwis pozostają dla nas anonimowe i są przetwarzane wyłącznie do celów statystycznych służących badaniu aktywności użytkownika w Serwisie. 

 §4. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe, niezbędne do wykonania usługi są przechowywane przez cały czas obowiązywania umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe klientów znajdujące się w dokumentacji rozliczeniowej będą przetwarzane przez okres konieczny do prowadzenia sprawozdawczości finansowej.

Dane osobowe mogą być przetwarzane po zakończeniu umowy, w celu dochodzenia roszczeń z tytułu nierozliczonych płatności do momentu rozliczenia finansowego Stron.

Pozostałe dane osobowe będą przechowywane wyłącznie do czasu zrealizowania celu, do którego zostały zebrane.

§5. Prawa osoby, której dane dotyczą

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

§6. Podanie danych

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę: imię, nazwisko lub informacje o Twojej firmie, dane adresowe, adres e-mail i numer telefonu. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

§7. Ciasteczka

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej strony Serwisu. Wykorzystujemy pliki cookies w następujących celach: zachowania informacji dotyczących sesji użytkownika np. informacje o zalogowaniu, statystycznych – informacje o pierwszej/ostatniej wizycie w serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę serwisu, Wykorzystywane przez serwis pliki cookies nie dają możliwości zidentyfikowania tożsamości osoby. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć dostęp plików w ustawieniach – opcjach swojej przeglądarki.

§8. Dostęp do danych osób trzecich

Bezpośredni dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Firmę TUKAN s.c. mają wyłącznie osoby upoważnione przez administratora danych osobowych do takiego dostępu. Dane osobowe przetwarzane w zbiorach Firma TUKAN s.c. mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

§9. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Firma TUKAN s.c. oświadcza, że przetwarza dane osobowe podane lub powierzone przez Użytkowników zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§10. Kontakt z nami

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres tukan@tukan.org.pl

§11. Zmiany Polityki Prywatności

Firma TUKAN s.c. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

Zdrowe bo naturalne

Dewizą naszej firmy jest „Zdrowe, bo naturalne”, a co za tym idzie, wszystkie artykuły produkowane są bez środków konserwujących, a ich wytwarzanie oparte jest na wypróbowanych metodach ciastkarsko piekarniczych. „Zdrowe, bo naturalne” to jest to czego twój pupil potrzebuje w swoim życiu. Zapraszamy do świata zwierząt domowych.

TUKAN 100% recycled
TUKAN gmo free
TUKAN all natural
TUKAN sustainable

Zdrowe bo naturalne

Dewizą naszej firmy jest „Zdrowe bo naturalne„, a co za tym idzie wszystkie artykuły produkowane są bez środków konserwujących, a ich wytwarzanie oparte jest na wypróbowanych metodach ciastkarsko piekarniczych. „Zdrowe bo naturalne” to jest to czego twój pupil potrzebuje w swoim życiu. Zapraszamy do świata zwierząt domowych.

TUKAN gmo free
TUKAN 100% recycled
TUKAN sustainable
TUKAN all natural